KEY NUMBERS

2016

2015

0 DKK
Gross Profit
0 DKK
Gross Profit
0 DKK
EBIT
0 DKK
EBIT
0
Employees
0
Employees
0 DKK
Net Profit
0 DKK
Net Profit

Press release

Raptor Services A / S doubles revenue and delivers positive bottom line for the first time since its formation in 2013!

According to the recently published accounts for 2016, CEO Kenneth Boll explains that 2016 has been different in every way from previous years.

“Historically, we have focused on the development and operation of the technology, and it will naturally always be our core goal to offer cutting edge products, but, in 2016, we targeted sales and marketing more than ever. In this way, we grew dramatically, and we continue to see this market increase in 2017. We have also increased our investment in both the technology and the organization,” says Kenneth Boll.

COO and co-founder Jan Skov adds, “In 2016 we achieved a number of synergies in the goals we have been working towards. We developed and released many of the manual dependencies for daily operations in prior years. The entire architecture, the supporting processes and monitoring are all focuses. Our system’s architecture is structured so that we can withstand unforeseen complications, and this makes us extremely reliable. We can provide the best security for our customers.”

“We are geared towards providing much higher traffic volumes. This is a general demand trend in existing and new customers, as well as during peak periods each calendar year such as during Black Friday sales. These were smoothly handled by our servers. In Europe, we are looking at + 30% higher volume, and, in South America and in Asia, there have been increases of up to a factor of four. It requires a very strong setup,” says Jan Skov.

He continues, “It has also meant that our cooperation with Microsoft has expanded significantly through Microsoft Azure, which, with global clusters, operates the volumes of traffic coming in from Raptor.”

“We are enormously proud that we are in positive territory for 2016, but, in reality, it was not a goal in itself since 2016 also featured significantly increased costs. We moved to new premises at Marselisborg Harbor in Aarhus and the same iconic premises that housed the Blue Avis. We more than doubled the organization from five to 11 employees and had far more promotional costs with increased sales activities,” says Kenneth Boll.

“That said it’s also an indication that we live within our means, and growth is certainly within our future opportunities. It also demonstrates that we dare to take calculated risks when we believe that it is right for our business and for our customers,” adds Kenneth Boll.

 

What about 2017?

“First, it offers plenty of customer dialogue, both directly and through the many trusted partnerships that drive sales channels for us,” says Kenneth Boll.

“When you talk about e-commerce and the many related buzz words, like omnichannel, data mining, machine learning, artificial intelligence (AI), and what we have, then it is an inescapable component of the technology that many opportunities and decisions need to be made for our customers. We partly support most of this, but we must also have the necessary insight to understand that we also act as sparring partners for our customers and partners to help them maximize the effectivity of their decision making process.”

Jan Skov continues, “In addition, we continue to work with our product, Raptor Smart Advisor. We must continue to enhance it, and, as the existing products evolve, we intend to increase the scope of our product. In this way, we are able to complement and meet the increased demands for personalization and everything else we offer e-commerce shops for improved customer experience and increased success.”

 

And a prediction for 2017?

“I would really like to be able to predict, but the need for adaptability makes it pure speculation,” says Kenneth Boll. “But it is clear that in 2016 we have shown that we can make money, and with that comes certain responsibilities. We are coming into 2017 with the goal to produce black numbers again, and with continued focus on growth in both customers and products.”

“We are at a stage that offers a combination of healthy stable growth and the necessary inherent risks that we need to take to pursue our goals. If I have to predict, it would be that we again multiply revenue and that we are on the good side of 20 employees when we hit December 2017. The result? A plus again,” concludes Kenneth Boll with a smile.

Pressemeddelelse

Raptor Services A/S fordobler omsætningen og leverer sorte tal på bundlinjen for første gang siden stiftelsen i 2013!

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for 2016. CEO Kenneth Boll uddyber. 2016 har på alle måder været forskellig fra de foregående år. Historisk har vi haft stort fokus på udvikling og drift af teknologien, og det vil naturligt altid være i fokus. Men i 2016 har vi også kunnet inkludere et mere dedikeret fokus på salg og markedsføring af alt det vi kan. På den måde har vi i 2016 for alvor sat turbo på væksten, som vi ser fortsætte ind i 2017, og hvor vi også øger vores investeringer endnu mere i både teknologien og organisationen, siger Kenneth Boll.

COO og medstifter Jan Skov supplerer. I 2016 opnår vi en række synergier på det fokus vi havde i 2015, hvor vi arbejdede på at frigøre de manuelle afhængigheder ind mod den daglige drift. Det vedrører hele arkitekturen, de understøttende processer og overvågning. Vores systemarkitektur er bygget således op at vi kan modstå uforudsete komplikationer, hvilket gør os ekstremt pålidelige og vi kan derfor stille den bedste sikkerhed for vores kunder.

Vi er gearet til at levere på langt højere trafikvolumener, som en generel tendens på eksisterende og nye kunder, men også på de peaks, der er i løbet af et kalenderår. Særligt populariteten omkring Black-Friday slår markant ud på vores servere. Hvor vi i Europa kigger på +30% højere volumen, så er det særligt i Sydamerika og i Asien helt op til faktor 4, så her kræver det et særdeles stærkt setup udtaler Jan Skov, og fortsætter: Det har også betydet at vores samarbejde med Microsoft er udvidet markant gennem Microsoft Azure, der med flere globale Clusters driver den trafikvolumen, der kommer ind mod Raptor.

At vi går i plus i 2016 er vi enormt stolte over, men reelt var det ikke et mål i sig selv, da 2016 også bød på væsentlig øgede omkostninger. Vi flyttede til nye lokaler på Marselisborg Havn i Aarhus – selv samme ikoniske lokaler som husede Den Blå Avis. Vi mere end fordoblede organisationen fra 5 til 11 ansatte og i det hele taget fulgte der langt flere salgsfremmende omkostninger med de øgede salgsaktiviteter, siger Kenneth Boll. Når det er sagt, så er det også et udtryk for, at vi sætter tæring efter næring og vækster sikkert indenfor de muligheder vi har, men også at vi tør tage velovervejede risici, når vi vurderer, at det er rigtigt for vores forretning og herunder rigtigt for vores kunder, udtaler Kenneth Boll.

 

Hvad byder 2017 så på?

Først og fremmest byder den på masser af kundedialog, både direkte og gennem de mange partnerskaber, som er den drivende salgskanal for os siger Kenneth Boll og fortsætter.

Når man taler om e-commerce og de mange relaterede buzz-ord som omnichannel, data mining, machine learning, kunstig intelligens (AI), og hvad vi ellers har, så er det et udtryk for, at der teknologisk er mange muligheder og dertil mange beslutninger at træffe for vores kunder. Vi skal dels understøtte det meste, men vi skal også have den fornødne indsigt der gør, at vi kan agere sparringspartner for vores kunder og partnere i deres beslutningsproces.

Jan Skov supplerer. Derudover skal vi fortsætte vores arbejde med produktet – Raptor Smart Advisor. Vi skal fortsat udfordre det vi kan, så de eksisterende produkter udvikler sig, og vi skal øge omfanget af vores produktudvikling, så vi er i stand til at supplere og imødekomme den øgede efterspørgsel, der er ind mod personalisering og alt det vi er gode til indenfor e-commerce, slutter Jan Skov.

 

Og et bud på et 2017 resultat?

Det ville jeg rigtig gerne kunne spå om, men behovet for omstillingsparathed gør det selvsagt umuligt at gisne om, udtaler Kenneth Boll og fortætter. Men det er klart, at vi i 2016 har vist at vi kan tjene penge, og det forpligter. Vi kommer i 2017 til at levere sorte tal igen, og med fortsat fokus på vækst i både kunder og produkter. Vi er ikke så meget til stilstand, og i en kombination af sund stabil vækst og de nødvendige risici, som vi også skal tage, så vil jeg gerne spå at vi igen dobler omsætningen og at vi er på den gode side af 20 ansatte, når vi rammer december 2017, og resultatet… et plus igen, slutter Kenneth Boll med et smil.